JASPER IN DE GENKSE POLITIEK

Meer details over de standpunten die ik in de Gemeenteraad verdedig en - dankzij uw stem- realiseer.

Recente Blogs

Tijdlijn

Tags

Wim Dries en de 8 rovers-schepenen

Genk verhoogt haar belastingen. De Genkenaar en de Genkse ondernemers moeten méér gaan afdragen aan de stadskas. De stadskas heeft een “gaatje”. Dit gaatje wordt ‘vakkundig’ gedicht door burgemeester Wim Dries en zijn 8 rovers-schepenen. Niet iedereen lijkt hiervan op de hoogte. Bovendien is niet iedereen geïnteresseerd in deze soms droge materie. Daarom zal ik deze giga-uitdaging op verschillende manieren trachten uit te leggen. Trendgevoelig als ik ben, leg ik het eerst graag uit aan de hand van dé Dolly Parton Challenge! Verder leg ik de belastingverhoging uit aan de hand van de geschiedenis (met dank aan het levende geschiedenisboek – Jos Lantmeeters (N-VA)) Spoiler alert: de geschie

Een ezel stoot zich...

Een ezel stoot zich… geen twee keer aan dezelfde steen. Of toch? Tijdens de gemeenteraad van april vroeg ik n.a.v. de aanbesteding van een nieuw systeem ter vervanging van de Genkbonnen: “Beste gemeenteraadsleden - ik ga jullie vragen om voorlopig - ik benadruk- voorlopig - neen te stemmen. Dit dossier (nvdr. nieuw systeem voor de Genkbonnen) is nog niet klaar.” Ditzelfde dossier wordt opnieuw voorgelegd tijdens de gemeenteraad van november. Blijkbaar had ik gelijk. Het dossier bleek “niet klaar”. De aanbiedingen ter vervanging van de Genkbonnen bleven uit, of bleven onder de verwachtingen. Gevolg: we zijn nu 7 maanden later, maar geen stap verder. De doelstelling om in december (nu!) een ni

©2018 by Jasper Olaerts.