top of page

Wim Dries en de 8 rovers-schepenen

Genk verhoogt haar belastingen. De Genkenaar en de Genkse ondernemers moeten méér gaan afdragen aan de stadskas. De stadskas heeft een “gaatje”. Dit gaatje wordt ‘vakkundig’ gedicht door burgemeester Wim Dries en zijn 8 rovers-schepenen. Niet iedereen lijkt hiervan op de hoogte. Bovendien is niet iedereen geïnteresseerd in deze soms droge materie. Daarom zal ik deze giga-uitdaging op verschillende manieren trachten uit te leggen.

Trendgevoelig als ik ben, leg ik het eerst graag uit aan de hand van dé Dolly Parton Challenge!

Verder leg ik de belastingverhoging uit aan de hand van de geschiedenis (met dank aan het levende geschiedenisboek – Jos Lantmeeters (N-VA)) Spoiler alert: de geschiedenis herhaalt zich en kan eenvoudig worden weergegeven door onderstaande 'infografiek".

2000:

 • Er zat (nvdr. verledentijd van zitten) veel geld in het reservefonds

2008:

 • Het reservefonds minderde jaar – nà jaar.

 • Nood aan extra inkomsten. Daarom verhoging belasting via de opcentiemen én afvalbelasting (eerste keer)

2013:

 • Ford gaat sluiten. De belastingen die Ford betaalt vallen weg. Gevolg: er wordt besloten de belastingen te verhogen. N-VA -vanuit de oppositie- heeft begrip dat de belasting worden verhoogd gezien de uitzonderlijke situatie.

 • 2 dagen nà de beslissing in die gemeenteraad. Goed nieuws: Vlaanderen compenseert het wegvallen van de inkomsten uit Ford en parkeert jaarlijks 5,7mio op de rekening van stad Genk. Dit gedurende 10 jaar.

 • Gemeenteraad terug samengeroepen door N-VA. Dit om de belastingverhoging terug te schroeven daar de jaarlijkse 5,7 mio euro dit overbodig maakte en 10 jaar voldoende tijd is om u voor te bereiden op het wegvallen van die 5,7mio euro.

 • Echter: CD&V en sp.a weigeren en verhogen toch de belastingen. (tweede keer) Hierbij maken ze zich sterk dit extra geld te gaan gebruiken om:

 • Extra jobs te creëren via een werkgeversbonus. Deze bonus is vooral naar het ZOL gegaan.

 • Te werken aan de eigen structuur om zich voor te bereiden op het wegvallen van de steunmaatregel van de Vlaamse overheid.

 • Ook de afvalbelasting werd verhoogd. (de zogeheten prozakken)

2020:

 • Extra geld van Vlaanderen voor Genk: 3,3 mio euro (compensatie responsabiliseringsbijdrage). De 5,7 mio euro compensatie nav Ford loopt bovendien nog door tot 2023.

 • Stad Genk heeft niet / onvoldoende gewerkt aan haar eigen kostenstructuur in de afgelopen legislaturen. Resulteert in o.a. een aanhoudende hoge exploitatiekost

Een struik-Rover – (bron: Dumpert.nl). Vrije interpretatie van een dure auto (te hoge exploitatiekosten) waarmee je van het pad geraakt (dit bestuur met haar meerjarenplan).

 • Verhoging afvalbelasting: 1,3 mio euro per jaar. Extra jammerlijk bij deze belastingverhoging is het feit dat er een korting op de afvalfactuur is voorzien vanuit Optimo (intercomunale). Welliswaar niet op stad Genk gerekend die 50% van die korting afroomt.

 • Stijging personenbelasting: 1 mio euro per jaar. Iedereen die werkt ziet een extra deel van zijn loon verdwijnen richting Genkse stadskas. Gelukkig wonen we niet in een van de zwaarst belastte landen ter wereld.

 • Nieuwe - extra- bedrijfsbelasting – 4,3 mio euro per jaar, gebaseerd op oppervlakten. Dit los van enige economische realiteit. Verlieslatend bedrijf? je moet betalen… ​Mààr ben je:

 • Online webshop: geen nieuwe belasting. Dit beleid wil blijkbaar héél graag de leegstand aanmoedigen?

 • Vzw’s: betalen niets. Logisch voor vzw’s van kleine verenigingen die massaal draait op vrijwilligers. Niet logisch voor vzw’s die miljoenen omzet draaien en ‘winst’ maken zoals bijv. KRC Genk? Moest je alsnog twijfelen of dit wel een goed idee is, dan is het nekschot wel dat deze belasting Genk een concurrentieel nadeel oplevert tov haar buurgemeenten waar het goedkoper is. Je bedrijf opstarten vlak over de Genkse grenzen is eenvoudigweg goedkoper.

 • Verhoging retributies en tarieven - 0.4 mio euro per jaar. Zo wordt o.a. het zwemmen en boeken uitlenen in de bib duurder.

Een totale verhoging van de belastingen met 7 mio euro per jaar. Hier is het laatste woord nog niet over gezegd. Wij gaan er alles aan doen om bovenstaande waanzin bij te sturen.

bottom of page