top of page

G-flitst

Genk ziet u graag. Zo graag dat je wel eens op de foto mag!

Cartoon door Knarr Kroniek (volgtip)


Steden en gemeenten mogen sinds kort zelf snelheidsovertredingen vaststellen. Dit betekent enerzijds dat stad Genk extra impact heeft op de verkeersveiligheid en anderzijds dat ze zelf de inkomsten van deze boetes kan innen.


De doelstelling van trajectcontroles moet zijn dat je het verkeer veiliger maakt.

Maken trajectcontroles het verkeer altijd veiliger? Niet noodzakelijk.

Wanneer niet? Wanneer je niet-logische fysieke aanpassingen gaat doen in functie van trajectcontrole Om bepaalde trajectcontroles te kunnen realiseren, zijn er snelheidsremmende inrichtingen** weggenomen. Dit bijvoorbeeld op de Noordlaan en de Tennislaan. Waarom? Omdat je geen trajectcontrole mag doen op wegen waar je verschillende snelheden moet rijden bijvoorbeeld door een verhoogde inrichting*. Genk plaatst trajectcontroles en neemt daarvoor verhoogde inrichtingen weg. Zo creëer je een mogelijk onveiligere situatie! Hoezo? Welk van volgende scenario's is het meest wenselijk (ja, je moet kiezen!):

  1. Iemand komt aangereden tegen 60 km/u (ja, te snel) maar moet afremmen ter hoogte van de snelheidsremmer (verhoogde inrichting) tot +- 30km/u. En dat is net het punt waar fietsers, voetgangers en auto's de rijweg delen. Een botsing gebeurt hier tegen +- 30 km/u.

  2. Iemand rijdt continu +-50, en dus ook op het kruispunt. Een botsing gebeurt hier tegen 50 km/u.

In scenario b zal de impact van een botsing vele malen groter zijn. Het fysieke en de menselijke schade zijn tussen de twee scenario's verschillend. Zonder te willen overdrijven. Dat kan het verschil zijn tussen leven en dood.

Wij zijn er van overtuigd dat de trajectcontrole 's beter beperkt werden tot stukken die voorheen ook geen snelheidsremmende maatregelen bevatten. Dààr hebben ze het grootste bewezen nut en verhogen ze de veiligheid.

**Verhoogde inrichting: in de volksmond gekend als drempel ook wel gekend als "how hé, over deze bult geraakt mijn verlaagde BMW bijna niet". Met andere woorden, dit is een efficiënte manier om automobilisten te doen vertragen in de buurt van verkeerspunten waar fietsers, voetgangers en auto's elkaar kruisen.

Tijdens de gemeenteraad van januari gaf de burgemeester Wim Dries aan dat hij bovenstaande punt, en vooral de inrichting ter hoogte van de Noordlaan bijkomend zal bekijken en desgevallend extra maatregelen zal nemen in aanduiding om een verkeersveilige situatie te creëren. Dankzij de actieve blik op verkeersveiligheid van Jan Bergmans (N-VA) en Geert Reyskens (N-VA), die dit dossier mee opvolgen, ben ik ervan overtuigd dat we de verkeersveiligheid hier kunnen verhogen.

Ezeltje strekje

De doelstelling van trajectcontroles moet zijn dat ze het verkeer veiliger maken. Het moet NIET dienen om een stadsbudget in evenwicht te krijgen. Boetes innen, maakt deel uit van de handhaving, maar is slechts een middel om de doelstelling van veiligheid te bereiken.

Wanneer slaat de pendel door?

Wij willen er vanuit N-VA Genk over waken dat we niet belanden in een "flitsboete cultuur" t.o.v. de beoogde veiligheidscultuur met een daling van het aantal ongevallen en de zwaartegraad van de schade. De pendel mag niet doorslaan. #flitstsoenamie! Volgens mij is de pendel in Genk wel degelijk doorgeslagen. Waarom? Omdat de financiële "winsten" uit de inning van deze boetes een belangrijke impact hebben op de stadsfinanciën. Zo belangrijk, dat zonder deze inkomsten, stad Genk geen wettelijk verplicht financieel evenwicht zou kunnen neerleggen.

Is een trajectcontrole dan zo rendabel? Stad Genk investeert 2 miljoen euro in camera's en wegenwerken. Er wordt geschat dat er jaarlijks 5 miljoen euro inkomsten zijn.*** Terwijl er slechts 1 mio euro operationele kosten worden gemaakt. De investering is in minder dan 1 jaar terugverdiend.


Gevolg: hoe meer trajectcontroles stad Genk opzet, hoe meer inkomsten ze heeft. Zelfs nog deze legislatuur. Ijverige politiekers met een slecht beheerd budget zouden wel eens geneigd kunnen zijn om zo veel mogelijk trajectcontroles op te zetten. Ik ben op zoek naar een vergelijkend overzicht van het aantal trajectcontroles per gemeente. Ik vind het overzicht niet. Maar ik durf er gif op innemen dat stad Genk momenteel bij de "beste" leerlingen van de klas is. We hebben al een verhoging van de belastingen voor personen (opcentiemen) en bedrijven achter de kiezen. Ook de kost van afval ging omhoog. Het aantal boetes voor parkeren mocht ook wat omhoog van de Genkse CD&V en Vooruit. Maar de honger naar meer inkomsten is nog niet gestild. Moest dit een strategie zijn om u meer op de fiets te krijgen. Ik zou het haast geloven.

***ter inschatting: 5 mio euro verdelen over 53.000 Genkenaren ouder dan 19 (met mogelijk een rijbewijs) is +-100 euro/persoon/jaar. Maar helaas voor de niet-Genkenaren vliegen ook zij mee op de bon. Het effect van deze ijverige flitscampagne zal zich ook in ons handelscentrum laten voelen. #slechtemarketingvoorGenk

Comments


bottom of page