top of page

Een ezel stoot zich...

Een ezel stoot zich… geen twee keer aan dezelfde steen. Of toch?

Tijdens de gemeenteraad van april vroeg ik n.a.v. de aanbesteding van een nieuw systeem ter vervanging van de Genkbonnen:

“Beste gemeenteraadsleden - ik ga jullie vragen om voorlopig - ik benadruk- voorlopig - neen te stemmen. Dit dossier (nvdr. nieuw systeem voor de Genkbonnen) is nog niet klaar.”

Ditzelfde dossier wordt opnieuw voorgelegd tijdens de gemeenteraad van november. Blijkbaar had ik gelijk. Het dossier bleek “niet klaar”. De aanbiedingen ter vervanging van de Genkbonnen bleven uit, of bleven onder de verwachtingen.

Gevolg: we zijn nu 7 maanden later, maar geen stap verder.

 

De doelstelling om in december (nu!) een nieuw systeem te hebben tijdens de feestdagen (piek voor de Genkse middenstand!) wordt niet gehaald.

 

We blijven noodgedwongen met een suboptimaal systeem werken.

Omdat ik samen met N-VA Genk wil dat de 'Genkbonnen 2.0' een succes wordt, gaf ik tijdens de gemeenteraad in april en in mijn blog “advies in de wind3 tips mee om het dossier meer slaagkansen te geven. Zou schepen Vandeurzen (CD&V) hiermee aan het werk zijn gegaan?

  • Tip 1: Laat uw stakeholders* mee schrijven aan uw lastenboek. Geef hen een pen. Zij dragen dit systeem uit, moeten het gebruiken, in hun kassa inboeken, promoten aan hun klanten, …. * Centrummanagement, Unizo Genk, Wereldhave / Shopping 1, gebruiker, …

Conclusie: De stakeholders die ik sprak, werden nog steeds niet betrokken. Advies in de wind (x2)

  • Tip 2: Laat uw lastenboek nakijken door een onafhankelijke specialist in betaalsystemen en kijk naar interne kennis binnen uw coalitie zoals Erik Gerits (KRC-betaalkaart), Angelo Bruno (tankkaarten en getrouwheidskaarten) De specialisten die ik in april sprak, hadden belangrijke opmerkingen.

Conclusie: Het lastenboek is amper aangepast. De specialisten die ik een tweede keer heb gesproken, gaven opnieuw belangrijke opmerkingen. Advies in de wind (x2).

  • Tip 3: Jullie toekomstvisie "centrum 2.0" is nog niet klaar (april 2019). Zorg dat die visie eerst duidelijk is zodat je een systeem creëert die past in de toekomstplannen van het centrum

Conclusie: Hier is wel een verandering te merken in het lastenboek. Met name dat de betaalkaart moet kunnen gebruikt worden tijdens de Genkse events (o.a. Genk On Stage, Vurige vijvers, …). Initieel vond ik dit “klantvriendelijk”, zo één betaalkaart. Echter, bij nader inzien concurreert stad Genk op deze manier met de Genkse handelaars!

Hoe? In het huidige systeem gaat van de 100 euro op een Genkbon, 100 euro naar de handelaars**. (** ik hou geen rekening met de niet ingeruilde facturen. Dit geld blijft op de rekening van de stad staan #iseenanderediscussie) In het nieuwe systeem gaat van de 100 euro, geen 100 euro rechtstreeks naar de handelaars. Maar zal er bijvoorbeeld een deel van het geld worden besteed tijdens de Genkse events. Neem dat je voor 70 euro rechtstreeks bij een handelaar koopt en 30 euro tijdens uitgeeft tijdens pakweg Genk on Stage.

Van die 30 euro gaat er via commissies meteen een deel (bijv. 10 euro) terug naar de stad.

 

Conclusie: De handelaars van Genk houden met dit nieuwe systeem minder geld over (vb. 90 euro i.p.v. 100 euro).

 

Een Genkse cadeaubon moet niet dienen om de Genkse stadskas te spijzen. Wel om geld in de Genkse economie te steken.

“Maar goed dat diezelfde handelaars geen bijkomende belasting moeten slikken”. #not #moetenernogpluimenzijn

Als eeuwige optimist hoop ik dat het nieuwe systeem wél een schot in de roos wordt. Dat ik alsnog ongelijk heb en het een gebruiksvriendelijke tool wordt waar iedereen massaal veel geld op parkeert en in Genk gaat gebruiken… Al schat ik de kans van het tegenovergestelde scenario hoger in.

 

Verder vielen mij volgende zaken op tijdens de gemeenteraad van november:

  • Jan Bergmans (N-VA) bijt zich vast in verkopen van gronden. Zeker die gronden die ver onder de marktprijs worden verkocht aan projectontwikkelaars in Genk.

  • Marleen Vranken (N-VA) kaart aan dat de “5-meter-grens tussen woningen” op sommige plaatsen wordt losgelaten. Hier moet omzichtig mee worden omgesprongen daar dit in Genkse residentiële wijken bepalend is voor de woonbeleving.

  • To Lavendel or not to lavendel. Sabine Hoeven (N-VA) kaart aan dat de Lavendelhoeve een opportuniteit kan zijn voor het aantrekken van extra toerisme. Echter moet hier wel duidelijk worden vermeden dat het hier gaat om een subsidievluchteling uit Hasselt naar Genk.

  • Niet lachen met lachgas dankzij de tussenkomst van Chantal Coppens (N-VA).

  • Hands-on advies van Laura Olaerts (N-VA) n.a.v. de gebrekkige communicatie van de stad over de aanpassingen in haar wijk de Caetsbeek. Ter verhoging van de betrokkenheid van de bewoners kan een eenvoudige retourbrief wél zorgen dat je bewoners reageren.

Comments


bottom of page