top of page

Gemeenteraad maart: FEEST van de democratie

Gemeenteraad. Hét lokale FEEST van de democratie.

Niet enkel Tomorrowland Winter verkoopt uit. Ook de gemeenteraad. Was er dan een te grote opkomst? Er mag volgens mij nooit sprake mogen zijn van te grote opkomst. Burgerbetrokkenheid moet worden aangemoedigd en kan alleen maar zorgen voor een beter bestuurd Genk. Hier is gewoon sprake van een tekort aan stoelen / capaciteit van de zaal. èHopelijk komt die nieuwe raadzaal er snel! De vragen met betrekking tot de domeinen die ik opvolg werden in de voorbereidende vergaderingen (commissies genaamd) behandeld. Hierdoor had ikzelf geen bijzondere rol van betekenis in deze gemeenteraad. Daarom een “ode aan mijn collega’s van de democratie” en een persoonlijke interpretatie van hetgeen er besproken werd.

  • Zuhal Demir (N-VA) vroeg het bijstellen van de (historische) maatregel waardoor kinderen van gemeenteraadsleden een gratis receptie krijgen aangeboden van stad Genk als ze trouwen. Dat is niet OK voor N-VA en staat haaks op de financiële en socio-economische uitdagingen die de stad heeft. Argumentatie die de unanieme erkenning krijgt bij de rest van de oppositie én de meerderheid in de gemeenteraad. Deze regel wordt bijgevolg geschrapt. Conclusie: Feest voor het debat en de democratie… Iets minder feest voor de zonen of dochters van raadsleden. ;-)

  • Chantal Coppens (N-VA) telt goed en stoot op een onrechtmatig toegekende subsidie. Een detail in een groot dossier vist zij eruit. #kuitenbijter Het siert schepen Anniek Nagels (CD&V) dat ze de ontdekker van de fout erkent. Ze neemt haar verantwoordelijkheid en geeft de fout toe waarna ze maatregelen voorstelt dit in de toekomst te vermijden. Conclusie: Feest voor de (controlebevoegdheid) van de democratie!

  • Zuhal Demir (N-VA) vraagt waarom stad Genk haar standpunt over de neutraliteit van het stadspersoneel aan de loketten heeft veranderd. In 2006 werd deze ‘neutraliteit aan het loket’ verdedigd door de CD&V. Vandaag is dat niet meer. Dit thema is een debat waard. Echter vond ik dit helemaal geen goed debat daar er ter linker zijde argumenten werden opgeworpen die niets meer te maken hadden met de werkelijke vraag over “neutraliteit aan het loket”. Zo werd er een ‘oorzakelijk verband’ gezien tussen de neutraliteit aan het loket en de verwerpelijke aanslagen op een moskee of stonden reacties van willekeurige mensen op de Facebook pagina van N-VA voor werkelijke standpunten van N-VA Genk. Quod non! Zulke argumentatie doen volgens mij tekort aan het werkelijke debat en daarmee aan het feest van de democratie. Conclusie: Geen feest voor de democratie en een gemiste kans voor een echt debat. Jammer. Zeker voor de neutraliteit van de ambtenaar aan het Genkse loket.

  • Chantal Coppens (N-VA) stelde vragen over de klimaatmars. Ze bracht haar punt rechtstaand. De redenaars uit het oude Rome zouden het niet anders gewild hebben. (Chantal was lerares Latijn :-)) Enkele quotes: “Er bestaat geen discussie over het feit dat het nodig is ook jongeren te informeren over het klimaat” … “Bij die fameuze klimaatmars in Genk zijn er een aantal gegevens die ons extra bezorgd maken: De mars is niet georganiseerd door jongeren maar door mama’s die hun kinderen bij de hand houden en complexloos verklaren dat de kinderen dit niet in hun eentje kunnen. Bij de aankondiging van de mars zagen we niet de kinderen maar de mama’s in de kranten en ze voerden daar ook het woord. Daarbij stel ik mij de vraag waarom onze jeugd in Genk minder mondig en zelfstandig zou zijn dan die in Leuven of Antwerpen” of “Het voornaamste argument dat sommige leerlingen, ouders, leerkrachten inbrachten tegen de mars was dat die politiek gekleurd was, wat in alle talen gecontesteerd wordt zowel door de scholen als door het stadsbestuur. Maar hoe is dat vol te houden als bij de informatieve standjes een politieke partij staat met affiches, als een volwassen activist voor de micro komt vertellen dat hij samen met enkele BV’s een rechtszaak tegen de regering heeft aangespannen, als de meest enthousiast gebrachte slogan is ‘internationaal tegen het kapitaal’, als tot slot onze eigen schepen zijn tevredenheid uit dat deze klimaatmars het lokale beleid voor de volgende zes jaar mee zal ondersteunen.” Conclusie: Feest voor de redenaars en de democratie. Minder feest voor zij die van mening zijn dat spijbelen niet de juiste aanpak is voor de uitdagingen m.b.t. het klimaat. Zij waren verplicht om te betogen. Niet betogen en bijvoorbeeld informatie opzoeken over 'de impact van CO2 op de opwarming van de aarde' en 'hoe verhoudt het stroomtekort in België zich ten opzichte van de vooruitgang in hernieuwbare technologie' stond gelijk aan spijbelen. Gekker kan ik het niet bedenken!

  • Sabine Hoeven (N-VA) heeft het over het gebrek aan een duidelijke strategie met betrekking tot het parkeerbeleid in Genk. De ene parking is betalend, soms is het gratis, dan weer zijn de eerste 90 minuten gratis of moet je betalen via je smartphone na het volgen van een procedure die lijkt ontwikkeld te zijn om de oudere bestuurders uit het centrum te bannen. Conclusie: Groot feest Deze sterke tussenkomst van Sabine is ook de pers niet ontgaan. Een link naar het artikel in het Belang van Limburg lees je hier. Ter verdediging van het gefragmenteerde parkeerbeleid wordt vaak verwezen naar de complexiteit van belangen en contracten met verschillende stakeholders. Dat klopt. Maar de shopper in Genk / burger heeft daar geen boodschap aan. Zij willen een zo duidelijk mogelijk parkeeraanbod. N-VA ijvert voor een uniform parkeerbeleid per handelszone. Eenvoud zorgt voor heldere communicatie en bijhorende aantrekking van kopers in onze commerciële centra.

  • Marleen Vrancken (N-VA) vindt het jammer dat het kindercarnaval niet is kunnen doorgaan, hekelt het niet tijdig ingrijpen van de stad en hamert -toekomstgericht- op een alternatief dat rekening houdt met alle stakeholders. Deze traditie kreunt onder de veranderingen in onze Genkse samenleving. De partijen waren het niet eens, maar het debat werd gevoerd. Conclusie: Opnieuw dus feest voor de democratie! ... En hopelijk volgend jaar terug een groot carnavals-feest voor de kleintjes.

... Bijna zou je denken dat het één groot feest was. Echter liep de gemeenteraad af op een sisser.

  • Zuhal Demir (N-VA) stelde vragen bij het recente geweld in Genk. Er was een schietpartij en een aanval op een bankier met een moersleutel op klaarlichte dag. Dit geweld verdient nauwgezette opvolging. In het belang van de veiligheid van elke Genkenaar dienen de daders snel te worden gevat en gestraft. De vragen van Zuhal over bijkomende toelichting over de gang van zaken van de procedure vingen bot bij de burgemeester. Maar als klap op de vuurpijl vond de voorzitter van de gemeenteraad het debat – net nu het plezant begon te worden- welletjes en sloot hij het debat af. Jammer. Conclusie: geen feest voor de democratie en een abrupt einde van de gemeenteraad. Kwatongen beweren dan ook dat de voorzitter voor 12u thuis moest zijn om te vermijden dat zijn auto in een pompoen veranderde. ;-)

Het kan niet altijd feest zijn. Al hoop ik dat we met N-VA ook tijdens de gemeenteraad van april weer onze feesthoed van de democratie kunnen opzetten. Tot dan!

Comments


bottom of page