top of page

Amendementen en uitholling van de Genkse democratie.


Schoon showke begin deze week tijdens de gemeenteraad. CD&V en sp.a komen op de proppen met een nieuwe werkwijze: het extreem last minute indienen van uitgebreide amendementen op haar eigen agendapunt.

Een amendement is een toevoeging op een bestaand agendapunt. Nagenoeg alle agendapunten die ter stemming voorliggen in de gemeenteraad worden door de meerderheid voorgelegd daar zij het beleid voeren en een meerderheid vormen om deze ook telkens goed te keuren. De agendapunten worden normaal steeds op voorhand uitgebreid gedocumenteerd en besproken tijdens gespecialiseerde werkgroepen, commissies genaamd.

Op zich is er niets mis met het indienen van een amendement op een agendapunt. Elk gemeenteraadslid van de meerderheid of de oppositie heeft het recht iets toe te voegen. Echter schuilt hier wel een groot gevaar dat men het indienen van amendementen gaat misbruiken om extreem last minute zeer uitgebreide standpunten toe te voegen die de insteek van het originele agendapunt dreigen te veranderen. Zo bespreek je in de voorbereiding agendapunt 'A', maar voeg je tijdens de gemeenteraad zelf 'B' toe waardoor je 'AB' krijgt. 'B' kan een eenvoudige toevoeging zijn, waardoor 'AB' niet grondig afwijkt. Maar indien 'B' uitgebreid is, kan 'AB' mogelijk iets helemaal anders zijn. Daar moet je grondig over kunnen nadenken binnen je eigen fractie. Eventueel moet je zelfs bijkomende specialisten kunnen raadplegen indien 'AB' dermate technisch is. Het behoeft geen betoog dat een complex amendement 'B' à la minute toevoegen in coronatijden, waarbij je niet fysiek kan overleggen over nieuwe elementen, veel weg heeft van het omzeilen van een grondige kritische blik. Zeker wanneer de meerderheid dit doet en vervolgens dit eenvoudigweg kan goedkeuren met meerderheid van de stemmen.

Dat moesten wij gisteren wel slikken. We kregen een 'B' toevoeging van een vol A4 aan juridische tekst. Deze werd niet op voorhand doorgestuurd zodat er degelijk over kon worden overlegd bij de oppositie. Wel last minute, net voor de stemming werd deze naar onze mailbox verzonden. Deze mail stond al klaar. Had de meerderheid dit niet eerder kunnen bezorgen aan de oppositie? Dat is ongezien en gaat te ver. Men kan hier onmogelijk spreken van een eenvoudige toevoeging. Wat is het volgende keer? Twee A4 pagina's of een half wetboek?

Geen uitleg in commissies, geen kans als oppositie om dit af te toetsen binnen de eigen fractie of bij externe specialisten.

Een amendement toevoegen die de inhoud van een agendapunt aanpast is voor mij een brug te ver. Dit komt het democratisch weerwoord niet ten goede. CD&V en sp.a zetten zo doelbewust de oppositie buitenspel en misbruiken zo hun macht als meerderheid.

Gelukkig stonden we met het team van N-VA Genk scherp om dit onmiddellijk aan te kaarten.

Ps: ja, ook de oppositie heeft al toevoegingen last minute voorgesteld. Hierbij zijn er twee grote verschillen met bovenstaand scenario. Eerst en vooral gaat dit dan over een cijfertje, een woordje of één zin. Verder heeft een toevoeging van de oppositie geen 100% zekerheid op goedkeuring. Een toevoeging van de meerderheid heeft dat wel. Indien bovenstaande gang van zaken een gewoonte wordt, kan de meerderheid altijd cruciale info achterhouden om het vervolgens last minute toe te voegen en zo de kritische blik van de oppositie vermijden.

PPS: Hiermee keur ik per definitie niet de inhoud van het bewuste amendement af, wél de ongeziene procedurele gang van zaken

Hoe zag dit eruit op beeld: vanaf 1u38min30sec;


Σχόλια


bottom of page