top of page

Slechte marketing campagnes

De slechtste marketingcampagne voor shoppen in stad Genk. Ooit.

Parkeerbeleid: een van de verkiezingsthema’s. Het stond volgens mij opgenomen in alle partijprogramma’s. Ook in die van N-VA Genk. Tijd voor een eenduidig parkeerbeleid die zowel Genkenaren als niet-Genkernaren naar de handelszones lokt. Een parkeerbeleid waar de runshopper efficiënt zijn aankoop kan doen door dichtbij te parkeren zonder hiervoor te moeten betalen en waarbij een funshopper zich kan parkeren op een plaats waar je de hele dag veilig kan staan tegen een billijk tarief. Een parkeerbeleid dat duidelijk en eenduidig is. Van de aanduiding in het straatbeeld tot de communicatie naar de burgers en toeristen. Eenvoud en duidelijkheid zijn de sleutel tot succes. Dàt was onze inzet.

De aankondiging van het nieuwe parkeerbeleid was veelbelovend. Ik sprak dan ook bij de aankondigen tijdens de gemeenteraad van juni 2019 van “een veelbelovende start”. Woorden die nu misbruikt worden om te beweren dat N-VA vóór de huidige gang van zaken zou zijn. Quod non.

Bron: t Pallieterke, MadMan

Graag maak ik het onderscheid tussen drie elementen: de geschiedenis en noodzaak van een goed parkeerbeleid, de theorie van een goed parkeerbeleid, de praktijk van een goed parkeerbeleid.

  1. De geschiedenis en noodzaak. Al vóórdat ik in de gemeenteraad zat, was N-VA o.a. via gemeenteraadslid Marleen Vrancken vragende partij om het parkeerbeleid aan te pakken om er een Unique Selling Proposition (USP) voor stad Genk van te maken. In het huidige klimaat van online shoppen is dit een urgente noodzaak. Ik zou er zo een campagne voor kunnen bedenken zoals “Shoppen in Genk, sneller dan Zalando*” *parkeer vlakbij én gratis dankzij 1uur gratis parkeren in Genk. Dàt dit dossier lang is blijven liggen is steeds en herhaaldelijk aangehaald door diezelfde volhardende Marleen Vrancken van de N-VA.

  2. De theorie: Ein-de-lijk wordt er werk van gemaakt. Vele elementen die wij belangrijk vonden waren mee opgenomen in het theoretisch bestek.

Ik gaf bij mijn uitspraak van een “veelbelovende start” volgende werkpunten mee om deze theorie in de praktijk op te zetten:

  • Parkeren & shoppen: zijn verbonden. Het is één persoon die eerst parkeert, dan shopt. Beste schepen van mobiliteit, en beste schepen van Economie dit mag geen silo-benadering zijn. Bekijk dit als één. Uw klant is ook één persoon. Een link tussen Genkbonnen en parkeren moet dus bekeken worden.

  • Communicatie: Iedereen moet dit weten. Maar de communicatie moet wel goed zijn. Dankzij het scherp oog van Sabine Hoeven (N-VA) werd al meteen een fout in de communicatie gevonden… Achteraf lijkt het wel een voorbode.

  • Signalisatie: ik ben er van overtuigd dat onze huidige parkings nog onvoldoende vindbaar zijn. Daar Genk de ambitie heeft een Smart City te zijn, moet dit digitale luik meer omvatten dan hetgeen nu is opgenomen.

  • Trek het ondergronds parkeren mee in bad. Zo heb je eenduidigheid in communicatie voor het hele grondgebied.

  • Senioren die parkeren - niet evident om zich ondergronds te parkeren. Denk out of the box voor een oplossing voor deze doelgroep.

Met deze opmerkingen en binnen bovenstaande context hebben we dit goedgekeurd.

  1. De praktijk. Het is een soep. Vraag aan 10 Genkenaren hoe het nieuwe parkeerbeleid werkt. Je krijgt 10 verschillende antwoorden. Sabrina Cavaliere (N-VA) haalt al sinds de testperiode van het parkeersysteem diverse pijnpunten aan. Pijnpunten die eenvoudigweg genegeerd werden. Tot… Facebook ontplofte. Waarom er niet sneller werd gehandeld? De uitleg die we daarover kregen vond ik mager. Een pijnlijke waarheid is dat er slechts één partij wint indien er veel boetes worden uitgeschreven: de stadskas. Al de rest zijn de verliezers: de handelaars die minder volk over de vloer krijgen, de gezinnen die een boete krijgen, … de reputatie van Genk als shoppingstad.

Conclusie: Dit is de slechtste marketingcampagne voor shoppen in stad Genk, ooit. Laten we hopen dat de beloofde aanpassingen er snel komen!

Ps: Een veelgestelde vraag is hoeveel meer boetes (retributies) er zijn uitgeschreven in dit nieuwe systeem? De harde realiteit is dat er vier keer meer boetes voor de maand juni 2020 zijn geweest t.o.v. juni 2019. Reken daarbij dat er door Corona minder verplaatsingen met de wagen zijn en je weet dat het probleem nog véél groter is.

De slechtste marketingcampagne voor propere politiek.

Er wordt een grond verkocht door de stad. Dankzij het scherpe inzicht van Jan Bergmans (N-VA) duiken er diep verscholen in het dossier signalen op van een belangenconflict. Er is familie van Schepen Dhoore betrokken bij de partij die het dossier wint. Opvallend is ook dat de winnende partij financieel bijna het minst gunstige is voor stad Genk. Ze winnen echter op punten en krijgen beduidend meer punten dan hun concullega’s op het niet-financiële.

Bron: origineel van Quirit voor Gazet van Antwerpen - bekribbeld door Jasper Olaerts (r)

Na een klacht van volhouder Jan Bergmans (N-VA) oordeelt waarnemend gouverneur Michel Carlier dat er inderdaad sprake is van een belangenvermenging en hij draait de beslissing van de gemeenteraad terug.

Voor de CD&V betekent dit NIET dat de volledige procedure moet worden herbekeken! Er verandert m.a.w. NIETS aan de inhoud van dit dossier. Dit dossier kwam nochtans tot stand onder toeziend oog van Schepen Dhoore die op geen enkel moment tijdens het tot stand komen van het dossier deze relatie heeft aangehaald. Als dit geen reden is om een hele procedure opnieuw te doen. Wanneer dan wel? Akkoord, niemand staat te springen om een zulke procedure volledig opnieuw te moeten doen. Jan Bergmans stelde daarom voor om een nieuwe, onafhankelijke jury samen te stellen om alles opnieuw te beoordelen. Maar als dat niet blijkt te kunnen. Dan was hier volgens mij maar één correcte beslissing geweest. Tabula rasa. Alles opnieuw. Of zoals ze in Gènk zeggen: ‘oppernieuw’.

Dit dossier werd goedgekeurd door de CD&V en sp.a van Genk. Maar aan dit dossier zal steeds de stinkende geur van belangenvermenging kleven. Hoe vaak de burgervader en de schepen ook mogen zeggen dat ze met het hand op hun hart stellen dat er geen onregelmatigheden zijn gebeurd. Dit is een gemiste kans om propere politiek te voeren nadat men op de vingers is getikt. Dit soort van politiek is een slag in het gezicht van elke politieker, meerderheid of oppositie, die zich steeds moet verantwoorden t.o.v. (online) roepers die de politiek verwijten van vuil spelletjes en zakkenvullers en …. Een slechtere marketingcampagne voor propere politiek kan ik niet bedenken.

Opgevallen tijdens de gemeenteraad van 15/09/2020

  • Laura Olaerts (N-VA) heeft oog voor detail. Data van diverse documenten die niet logisch zijn in een lijvig dossier: gezien!

  • Geert Reyskens (N-VA) vraagt al enige tijd naar het drugsbeleidsplan van stad Genk. De burgemeester zegt dat dit er is, maar op verzoek kan na lang wachten enkel een zeer beknopte tekst worden doorgestuurd. Volgende maand een nieuwe kans. Dan hebben ze bij stad Genk er toch weer een maand aan kunnen werken…

Chantal Coppens (N-VA) fileert de gang van zaken van de illegale bomenkap bij Bregel. Hier is het laatste woord niet over gezegd.

bottom of page