top of page

Digitale gemeenteraad: corona-herstelplan voor Genk

Een digitale gemeenteraad....

Gezellig vanop het strand?

De realiteit zonder filters valt wel vaker tegen.

Gezellig tussen babyfoon, een werkende vrouw in de zetel en het avondeten in. Maar dat is NIETS vergeleken met dé uitdagingen waarvoor we staan. Corona en haar naweeën bedwingen. De reden ook waarom ikzelf en vele van mijn collega’s vragen hebben gesteld aan het Genks bestuur om maximaal deze crisis de baas te kunnen.

Mijn vraag?

Beste Burgemeester, Beste Schepenen,

De lockdown n.a.v. het COVID-19 virus heeft een gigantische impact op het Genkse economische weefsel. Ondanks dat het onzekere tijden zijn, is het voor de bedrijven en verenigingen van levensbelang om zo snel mogelijk zicht te hebben om duidelijke maatregelen vanuit de stad. Hierbij vragen wij om:

 • De verhoging van de belasting zoals door CD&V en sp.a goedgekeurd op 17 december 2019 af te schaffen.

 • De oppervlaktebelasting: afschaffen voor 2020 en grondig herzien vanaf 2021. Was deze belasting voor de coronacrisis schadelijk voor onze bedrijven, dan is ze nà de crisis dodelijk voor onze bedrijven. De afschaffing voor 2020 is nodig om zuurstof te geven aan de bedrijven nu het nodig is. De herziening vanaf 2021 is nodig omdat deze belasting - zoals eerder besproken - in schril contrast staat tot de besparingen in eigen kosten maar bovenal niet gelinkt is aan de economische realiteit (winst - verlies) van een bedrijf. Het minimum signaal dat nu noodzakelijk is, is de afschaffing van deze belasting voor 2020. En een grondige herziening van deze belasting voor de jaren erop.

 • De koopkracht van de burger moet nu maximaal stromen naar het lokaal economisch weefsel en moet dus niet wegbelast worden.

 • De bijkomende belasting op afval: afschaffen voor 2020 en herzien vanaf 2021. Naast koopkrachtverlies betekent het verhogen van de kost van afval het sluikstortprobleem en bijhorende hygiënische veiligheidsgevoel te ondermijnen. Dit laatste is ons inziens nefast voor het post-coronatijdperk.

 • De verhoging van de opcentiemen op de personenbelasting: afschaffen voor 2020 en herzien vanaf 2021.

 • Uitstel van betaling voor alle bedrijfsgebonden belastingen mogelijk te maken.

 • Een duidelijk plan van aanpak voor organisaties (verenigingen, handelaars en bedrijven) die een verlies aan inkomsten leiden en rechtstreeks of onrechtstreeks een concessie / huur / pacht /… betalen aan de stad of waar de stad waarborg staat voor de financiële middelen. Dit plan behoort ook een duidelijk opvolging te omvatten.

 • De besparingen in eigen kosten versneld door te voeren. In deze crisis zit ook opportuniteiten verborgen. Een opportuniteit om versneld de digitalisering van de stadsdiensten door te voeren. Een opportuniteit om kostelijke exploitaties te herbekijken en te heronderhandelen.

 • Een post-lockdown actieplan met acties om o.a.:

 • De veiligheid van de handelaars, horeca, haar personeel en bezoekers te ondersteunen. Denk hierbij aan mondmaskers voor handelaars of stewards op straat.

 • De aantrekkingskracht van de horeca zones op korte termijn te verhogen. Bijvoorbeeld door een gratis parkeerbeleid, extra beleving, …

 • Beschermingsmateriaal te voorzien voor Genkse bedrijven en verenigingen.

 • Als overheid zelf lokaal aan te kopen – met respect voor de wet op de overheidsopdrachten.

 • Lokaal aankopen aan te moedigen door o.a. communicatie

 • Te investeren:

 • De voorziene budgetten voor alle geannuleerde evenementen te herinvesteren. Denk hierbij aan Iedereen Donderdagt (mei, juni?, …), 1 mei, Genk Loopt, …. Zorg dat de voorziene budgetten ook ten goede komen van de doelgroepen die van deze initiatieven moeten leven.

 • Investeren in digitalisering en duurzame projecten.

De burgemeester (CD&V) antwoordde met het meedelen dat er een task force is opgericht die bezig is met de voorbereiding van maatregelen. Er kunnen nu nog geen concrete maatregelen worden genomen daar ze het dossier graag grondig voorbereiden.

De timing is voor mij een bezorgdheid. Snelheid is ontzettend belangrijk nu! Ondernemers leven in grote onzekerheid. Gaan ze hun mensen kunnen behouden? Gaat het bedrijf dit overleven? Hoe gaan ze verder kunnen werken vanaf een versoepeling van de maatregelen, … Het is NU bij uitstek, in tijden van crisis, dé rol van de overheid om snel een stuk van deze onzekerheid weg te nemen. Dat kan ze doen door NU een eerste golf van economische maatregelen aan te kondigen. Het is dan ook een gemiste kans dat dit nog niet is gebeurd door stad Genk.

Het “grondig willen werken” verdoezelt de realiteit dat stad Genk nog in volle budgettaire onderhandeling zat bij aanvang van de crisis. Het Genkse budget wordt herbekeken vanwege het grote protest van N-VA en alle werkgeversorganisaties i.k.v de belastingverhoging. Die moest er anders gaan uitzien net voor de aanvang van de crisis. Die moet kortweg worden afgeschaft nà deze crisis voor 2020 en volledig herbekeken vanaf 2021. In een eerdere blog besprak ik al de plannen van "Wim Dries en de 8 rovers-schepenen".

Ook nog interessant tijdens deze gemeenteraad:

 • Sabrina Cavaliere (N-VA) over het parkeerbeleid. We willen een eenvoudig en betaalbaar parkeerbeleid. Duidelijk voor de parkeerders en bijgevolg goed voor de handelaars en beleving in Genk. 💪 Het is goed dat het beleid in Genk nu -eindelijk- met een nieuw parkeerbeleid komt. Echter zijn we zéér bezorgd dat de praktische uitrol en communicatie van het huidige voorstel een gigantische uitdaging wordt. Het laatste dat je wilt is dat je als parkeerder een boete krijgt omdat het systeem niet duidelijk is. Dat Sabrina de vinger op de wonde legt is duidelijk: het eerste artikel dat verschenen is in de krant bevatte tal van fouten…

 • Geert Reyskens (N-VA) over de bestrijding en aanpak van corona in de Genkse zorg: van ondersteuning in voldoende beschermingsmateriaal over samenwerking tussen de zorginstellingen tot een stand van zaken van het schakelzorgcentrum in het M-hotel.

 • Marleen Vrancken (N-VA) over de erkenning van de jeugdraad als adviesorgaan. Ze vindt het belangrijk dat zoveel mogelijk jongeren bereikt worden. Zoals ook voor de andere adviesraden willen we hier zien dat het advies van deze raad meer opgevolgd wordt door het schepencollege. Dit gebeurt ons inziens te weinig voor de meeste adviesraden.

 • Jasper Olaerts (N-VA) stelt voor om na de coronacrisis de livestream te laten staan aan de grote containerparken. Aangezien de investering in o.a. de camera’s en IT infrastructuur reeds gebeurd is, blijft de kost om dit systeem operationeel te houden eerder beperkt. Veel Genkenaren maken graag gebruik van deze dienst, en zullen dit zeker na deze crisis nog doen nu ze het kennen. Bovendien kan je zo stiekem een printscreen #containerparkfie maken. #nieuwetrend

bottom of page