top of page

Antwoord op artikel in hbvl over Labiomista

Ik ben blij dat mijn blog opgepikt wordt door de pers. (link onderaan) Al zie ik toch een aantal verbeterpunten / aandachtspunten:

 • De foto in de digitale krant: draag ik al eens een das, hangt ze scheef op de foto.

 • De reactie van Koen Vanmechelen: Op basis van de juridische constructie die ik als raadslid kon bestuderen ben ik nog steeds van mening dat Koen Vanmechelen meer moet betrokken worden bij de uitbating. Koen Vanmechelen is het daar stellig niet mee eens. Ik heb alvast vriendelijk gevraagd of hij mij zou willen ontvangen om bijkomende duiding te geven. De nieuwe kennis die ik op doe zal ik aanvullen in mijn blog.

 • De reactie van Wim Dries over de berekeningen die niet kloppen:

 • Algemeen: ik neem de feedback graag mee op en vul ze in mijn berekeningen aan.

 • “Zo worden voor C-mine bedragen zonder btw gehanteerd, en voor Labiomosta met btw.” Lijkt mij dan ook correct. C-mine valt onder het AGB. Zij kunnen btw aftrekken. Labiomista valt onder stad Genk. Zij kunnen dit niet. Ik vergelijk aldus de kost voor de Genkenaar.

 • “De verwarmings- en elektriciteitskosten werden voor C-mine dan weer niet meegerekend.” Ik maak gebruik van de gegevens van de jaarrekening van het AGB en heb niets uit deze cijfers weggelaten. Dit laat ik in alle transparantie zien in mijn detailberekening. Waarom kosten van verwarming en elektriciteit hier niet in zouden zitten? God mag het weten. Naast God verwacht ik dat de financiële dienst van stad Genk dit ook weet. Met hen maak ik asap een afspraak. Mààr stel. Ik herbereken met de grote kost van 800.000 euro. Dàn is de verhouding tussen de exploitatie van C-mine en Labiomista niet 2 euro tov 16 euro maar 4 euro tov 16 euro. Dus 4 keer duurder.

 • “Bovendien werden niet alle personeelskosten uit de cijfers van Labiomista gehaald” Dit betwijfel ik, maar wil ik zeker laten nakijken door de financiële experts van de stad.

 • “huurders bij betalende bezoekers gerekend”. Dat vind ik ook logisch. Indien iemand een ruimte in C-mine huurt en hier bezoekers voor ontvangt, zijn dat toch betalende bezoekers voor C-mine. Dit omdat er inkomsten (via zaal, catering, …) voor zijn ontvangen.

 • “we betreuren vooral de toon van de blog”. Jammer, ik pleit in dit dossier om massaal te gaan kijken, geef zoals steeds een super transparante berekening met als doel het huidige stadsbestuur en Koen Vanmechelen te stimuleren nog beter te doen…

 • OK, met mijn humor zal ik geen sportpaleizen vullen… dàt vind ik dan iets om te betreuren.

 • Timing van het artikel: volgende keer mag het twee weken wachten. Tot nà mijn verlof.

Groetjes vanuit het zonnige Frankrijk

Link naar het artikel: https://www.hbvl.be/cnt/dmf20190807_04548629/rel-over-kostprijs-labiomista-acht-keer-duurder-dan-c-mine-onzin?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_term=hbvl&utm_content=article&utm_campaign=seeding&fbclid=IwAR3J5fEJFc_lXX_QXlTqn4axcWGbCdaqFhVhmm5soXqs0u_-y9CbkQ9A20k

bottom of page