top of page

Gemeenteraad mei: Money, Money Money...

Financiën blijken zowel bij het grote publiek als bij politiekers niet meteen het meest favoriete onderwerp. Tenzij het over (het beloven van) geld uitgeven gaat. Dat kan iedereen. Tijdens de verkiezingen van 26/05 stond het bol van de uitgaven zoals een opbod aan pensioenen. Aan de bijhorende kosten werden minder woorden vuil gemaakt. Wie toch zo transparant was, kreeg de rekening. Financiën is voor mij wel een favoriet onderwerp. Ik vind het best wél fun. Jij misschien ook? Lees deze blog tot het einde en ik beloof je alvast dat je zeker eens gelachen zal hebben.

Tijdens de gemeenteraad van mei werden de jaarrekeningen van groep Genk (OCMW, AGB, Stad Genk) gepresenteerd en ter stemming voorgelegd.

Graag analyseer ik of het de goede kant opgaat met de financiën of niet. Een solide financiële basis geeft de ruimte die nodig is om een beleid te voeren.

We kunnen allerlei ratio's hanteren, maar de belangrijkste parameter is de autofinancieringsmarge. Bij een positieve autofinancieringsmarge is er een overschot in de exploitatie die groter is dan de leninglasten zodat er geld over is om op een gezonde manier te investeren.

Zoomen we in op de 3 entiteiten waarvan de jaarrekening werden besproken maak ik 2 soorten analyses:

1. Keep it Stupid/Short & Simple. (KISS) 2. Voor de finance lovers. Iets meer details om van te smullen.

1. KISS

2. Voor de "Lovers van financiën"

Trendlijnen van de kosten en uitgaven van stad Genk van 2003 t.e.m. 2018.

Trendlijn stad Genk (inkomsten en uitgaven)

Conclusie: Groep Genk heeft geconsolideerd een negatieve autofinancieringsmarge. De trendlijnen (zie hoger) van stad Genk duiden op structurele probleem van sneller stijgende kosten t.o.v. de inkomsten. Bovenstaande trend zou eigenlijk omgekeerd moeten zijn om voldoende rekening te houden met de (financiële) uitdagingen van morgen. Denk hierbij aan de betaling van de pensioenen en het wegvallen van de betoelaging vanwege het vertrek van Ford Genk.

Op welke manier de meerderheid deze financiële uitdaging wil aanpakken is nog niet duidelijk. Daar de de kosten structureel hoger liggen dan de inkomsten lijkt mij de optie van een belastingverhoging met het huidige beleid moeilijk uit te sluiten.

Wij hebben ons vanuit N-VA onthouden bij de stemming van deze jaarrekeningen maar we stellen ons constructief op om in alle raden van bestuur, waar we vanuit N-VA in zetelen, en in alle commissies naar financiële oplossingen te zoeken. Want ik vrees dat als we hier niet allen in meehelpen dat dit niet goed komt.

Tot slot een woord van dank voor de uitgebreide uitleg over de financiën tijdens de afgelopen vergaderingen (commissies genaamd) aan de dienst financiën, schepen van financiën en de burgemeester met een speciale vermelding voor de financieel directeur Rudi Vangurp.

...

Respect: U las dit tot het einde (of scrolde vingervlug). Heeft u nog niet gelachen? Check dan dit filmpje waar ik aan dacht tijdens het schrijven van deze blog:

bottom of page