top of page

Gemeenteraad april: advies in de wind

Ontdek hier mijn persoonlijke, uiterst objectieve :-), interpretatie van de leerrijke gemeenteraad van april.

Willekeur

Stad Genk zet haar samenwerking verder met Trage Wegen vzw. Een vzw die eerder een visie ontwikkelde rond trage wegen in Genk en aan wie nu gevraagd wordt een concreet actieplan op te stellen. Na 3 jaar studie… klinkt het alvast veelbelovend dat schepen Vandeurzen (CD&V) wil overgaan tot actie.

De samenwerking met deze vzw kan verlengd worden met één jaar “mits positieve evaluatie”. Welke eigenschappen of doelstellingen als positief worden beschouwd, staat nergens. Hoe dit dan geëvalueerd kan worden, weet geen mens. 15.000 euro – uw belastinggeld- in handen van de willekeur van schepen Vandeurzen en zijn diensten. De duim willekeurig omhoog of omlaag op het einde van de rit.

Ik hou meer van het principe: “goede afspraken maken goede vrienden”. Net zoals 2 maanden geleden vroeg ik om de doelstellingen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de stad en een andere vzw bij te spijkeren. Toen nam schepen Kurtal (sp.a) dit ter harte. Nu slaat schepen Vandeurzen bovenstaand advies in de wind.

Genkbonnen

Het systeem van de Genkbonnen wordt herbekeken. Genkbonnen zijn geschenkbonnen die enkel in de deelnemende Genkse handel of horeca kan worden gebruikt.

Het idee achter deze geschenkbonnen is bijzonder goed. Geld van deze bonnen wordt uitgegeven in Genk, bij Genkse ondernemers, bij werkgevers in onze stad!

N-VA is dan ook grote voorstander van zo een systeem. We zien via de herziening van dit systeem een opportuniteit om een beter systeem te maken voor de handelaars die dit systeem moeten integreren in hun kassa. Bovendien is dit een gelegenheid om deze geschenkkaart te linken aan een toekomstvisie rond shoppen in Genk. Denk hierbij aan een link met parkeren en getrouwheidspunten. Echter vond ik bovenstaande niet volledig terug in het bestek dat ter stemming werd voorgedragen. Ik vroeg bijgevolg aan de volledige gemeenteraad om dit dossier voorlopig uit te stellen en het huiswerk te vervolledigen. Zo kan de 266.000 euro nog beter besteed worden.

Hierbij mijn betoog:

“Beste gemeenteraadsleden - ik ga jullie vragen om voorlopig - ik benadruk- voorlopig - neen te stemmen. Dit dossier is nog niet klaar.

Goed schepen Vandeurzen: jij pakt een nood van de handelaren. Maar jouw dossier is nog niet klaar. Neem een/enkele maanden de tijd om de volgende adviezen uit te werken alvorens een volledig dossier voor te leggen aan de gemeenteraad:

  • Laat uw stakeholders* mee schrijven aan uw lastenboek. U stelde tijdens mijn vragen op de voorbereidende commissie dat "dit nog nooit is gebeurd". Iets wat nog nooit gebeurd is, mag u als jonge schepen niet afschrikken. Integendeel. Neem dit advies ter harte: geef hen een pen. Zij dragen dit systeem uit, moeten het gebruiken, in hun kassa inboeken, promoten aan hun klanten, …. * Centrummanagement, Unizo Genk, Wereldhave / Shopping 1, gebruiker, …

  • Laat uw lastenboek nakijken door een onafhankelijke specialist in betaalsystemen en kijk naar interne kennis binnen uw coalitie zoals raadslid Erik Gerits (KRC-betaalkaart), schepen Angelo Bruno (tankkaarten en getrouwheidskaarten) De specialisten die ik sprak, hadden belangrijke opmerkingen.

  • Jullie toekomstvisie "centrum 2.0" is nog niet klaar. Daar waar Schepen Dhoore (VD&V) geen beslissingen m.bt. parkeren neemt in afwachting van een “2.0” visie, gaat u wel door met de geschenkbonnen. Zo dreig je een systeem te creëren die niet past in de toekomstplannen van het centrum.

Conclusie - net als waar ik mee begon- bedankt om neen te stemmen en de schepenen nog een /enkele maanden te geven om zijn huiswerk te vervolledigen.”

Ontzettend jammer dat mijn advies tot uitstel door de gemeenteraad in de wind wordt geslagen. De toekomst zal uitwijzen of bovenstaande opmerkingen zullen doorwegen op het succes van de geschenkbonnen en of er dus 266.200 euro goed of slecht werd besteed. Ik hoop uiteraard op een zo goed afloop en volg dit verder op!

Uitschieters

Tot slot wil ik graag stilstaan bij enkele uitschieters (positief en negatief) van enkele collega’s op basis van door mij onthouden quotes:

  • Kus mijn kl*ten”: Yasin Kilic (sp.a) vond het nodig om een discussie te eindigen met deze trieste uitspraak. Dit is een raadslid onwaardig. Dit is het debat in de gemeenteraad onwaardig. Dieptepunt.

  • Ik ben blij dat er nog een dagdagelijkse fietser zijn ervaringen meeneemt in de Genkse dossiers.” Schepen Dhoore motiveert raadslid Geert Reyskens (N-VA) verder te zetten met zijn pleidooi om de fiets in verschillende dossiers beter op te nemen.

  • Stad Genk print zo’n 2.500.000 vellen kopiepapier per jaar. Dat zijn +-12.000 vellen kopiepapier per werkdag.” Sabine Hoeven (N-VA) maakt de grote cijfers van het bestek over de aankoop van drukpapier inzichtelijk. Check de foto onderaan om te zien hoeveel 12.000 vellen kopiepapier is. Burgemeester Wim Dries (CD&V) spreekt van een visie op digitaliseren en papier. Onze vaststelling is dat deze visie nog niet heeft geleid tot een significante daling in papiergebruik. Deze ambitie vragen we wel in de beleidsplan voor deze legislatuur. Hetgeen een minimum is in een tijdperk waar digitaliseren en klimaat centraal staan.

  • Gestreepte Genkenaren”. Zuhal Demir (N-VA) leert ons een nieuwe term die duidt op Genkenaren die in het centrum wonen en het weinige groen en zonlicht zien herleiden tot streepjes groen en zonlicht dankzij de betonwoede en hoogbouwambities van het stadsbestuur.

foto: 12.000 vellen kopiepapier. Het verbruik op één werkdag bij stad Genk.

bottom of page