top of page

Gemeenteraad februari: meten is weten.

Een goed beleid is méér dan maatregelen met goede intenties. Aan dossiers met goede intenties was er deze gemeenteraad geen gebrek: subsidies voor initiatieven voor het opruimen van zwerfvuil, goedkeuring van steun voor verfraaiingswerken van handels- en horecapanden, samenwerkingsakkoord om kwetsbaren tewerk te stellen, …

Meten is weten

Goede initiatieven zijn pas goed als ze hun doel bereiken. Met behulp van cijfers die ik bij de verschillende bevoegde schepenen heb opgevraagd, heb ik enkele analyses gemaakt. Zo wil ik meten of al deze initiatieven hun doel bereiken:

  • Bereiken ze de juiste burgers en ondernemers?

  • Sturen ze aan op de juiste evolutie in onze Genkse maatschappij?

  • Is er geen misbruik?

Meten is weten. In mijn geval wil ik graag tussentijds evalueren, zodat we kunnen vragen bij te sturen indien nodig.

Analyse subsidie voor zwerfvuilacties

Wat: ‘Operatie Proper' is een beloningssysteem voor scholen, verenigingen en groepen die de handen uit de mouwen te steken voor propere terreinen en een mooiere buurt. Deze groepen krijgen hiervoor een subsidie. Het geld voor de subsidies komt van een Vlaams initiatief.

Doel: Volgens mij moet het doel van deze subsidie zijn dat:

  • MEER mensen bewust gemaakt worden rond de gewenste afval-attitude.

  • MINDER zwerfvuil is (omdat het wordt opgeruimd & meer mensen bewust zijn)

Wat zeggen de cijfers? Er is een dalende trend in het aantal groepen dat gebruik maakt van deze subsidie. Dit is NIET de trend die we willen zien. Er moeten juist méér verenigingen betrokken zijn bij het zwerfvuilvraagstuk.

Bijsturing gevraagd

Extra communicatie. Momenteel worden niet “alle” Genkse verenigingen aangesproken. Een steekproef door N-VA Genk bij de Genkse verenigingen maakte bovenstaande analyse ook pijnlijk zichtbaar. Elke vzw of burgerinitiatief aanspreken zou wél moeten gebeuren. Het is ons allen serieus. Dan moet deze maatregel ook de nodige communicatie én opvolging krijgen. Over een half jaar vraag ik opnieuw de cijfers op. Zo weten we of deze communicatie ook heeft geholpen, of dat we opnieuw moeten bijsturen.

Analyse subsidie verfraaiing van handels- en horecapanden.

Wat: Subsidie voor ondernemers en eigenaars die een handels- of horecapand verfraaien.

Doel: Volgens mij moet het doel van deze subsidie zijn dat we ondernemers / eigenaars stimuleren om te investeren in hun (leegstaand) pand waardoor de Genkse commerciële centra er beter uitzien en zo aantrekkelijker zijn voor consumenten. We willen dus véél en diverse eigenaars die van deze subsidie gebruik maken. Dit bij alle commerciële handelszones van Genk.

Wat zeggen de cijfers? 1.Begunstigden

Voldoende spreiding tussen ondernemers/eigenaars. Wat je wilt vermijden is dat deze maatregel zou worden gebruikt door enkelingen. Conclusie: de subsidie wordt niet “misbruik” door enkelingen maar wordt goed verdeeld onder verschillende eigenaars. 113 verschillende adressen voor 104 verschillende eigenaars/juridische entiteiten met een maximum van 3 aanvragen voor één eigenaar/entiteit.

2.Locatie van de aanvragen. De aanvragen voor deze subsidie zijn geografisch verspreid over de verschillende commerciële centra van Genk.

Echter is er een duidelijk verschil tussen handelscentra waar het beleid zich op focust of niet. Daar waar het beleid zich in het verleden op heeft gefocust (vb. de Vennestraat), heb je een hoger percentage aan verfraaiingswerken. (zie kolom 4 in de tabel onderaan) De vragen zijn daarom:

  • In sommige handelszones is er procentueel minder gerenoveerd/geïnvesteerd/verfraaid – mààr het beleid gaat hier volgens het bestuursakkoord op focussen. Dat is goed. Liefst zo snel mogelijk. De vraag is: wanneer mogen we hier vervolgstappen in dit project verwachten?

  • In de kleine handelscentra (Landwaartslaan en Driehoeven) wordt weinig gerenoveerd EN ze staan niet in het bestuursakkoord. Wat gaat het bestuur hier wel of niet doen of worden deze ondernemers in de kou gelaten?

bottom of page