top of page

Eerste gemeenteraad!

Ennnn... start! Na de installatievergadering op 02/01/2019 was er gisteren de eerste gemeenteraad van de nieuwe legislatuur. Mijn eerste gemeenteraad. Hierbij alvast enkele bevindingen:

  • Ik vind lokale politiek zeer boeiend. Nog nooit zoveel geleerd op korte tijd over onze stad Genk.

  • Vanuit de oppositie kunnen we zéker het verschil mee maken. Hier onder alvast enkele voorbeelden van afgelopen gemeenteraad

Wat waren mijn belangrijkst punten en opmerkingen?

  • Naar aanleiding van een nieuw huishoudelijk regelement” van de gemeente- en OCMW-raad wordt de manier van communiceren naar u, de burgers herbekeken. Echter niet helemaal in de goede richting. We willen een grote betrokkenheid van de Genkenaar bij het beleid. Dan moet hetgeen op de gemeenteraad beslist wordt zo laagdrempelig mogelijk de Genkenaar bereiken. Hoe?

  • Uitgebreidere notulen dan nu werden voorgesteld. Dit idee wordt mee opgenomen.

  • Video-opnames. Zowel livestream als achteraf te bekijken. Dit idee is mee opgenomen bij de inrichting van een nieuwe raadzaal. Een haalbaarheidsstudie is hiervoor opgestart. Dat klinkt alvast veelbelovend.

  • Een nieuw afsprakenkader financiële beleids- en beheerscyclus voor stad, OCMW en AGB. Dit gaat om afspraken en gelijkvormigheid van handelen over alle stadsdiensten heen. Dit moet leiden tot meer flexibiliteit voor het bestuur. Hetgeen goed is voor een snelwerkende overheid. Dat kan ik alleen maar toejuichen. Echter vermindert hierdoor de controlebevoegdheid van de gemeenteraad. Dit is dus een nieuwe balansoefening. De aanzet van de financieel directeur dhr. Van Gurp en schepen Kurtal zijn uitstekend. De vraag die ik stelde was dan ook om dit voorstel te benchmarken/vergelijken t.o.v. andere steden en een evaluatie in te lassen over 6 maanden. Over 6 maanden kijken we dus of dit goed was voor de dienstverlening van de stad, of dit goed van voor u en voor Genk. Dit idee werd aanvaard.

  • Tijdelijk verbod tot verkoop alcoholische dranken voor nachtwinkels tijdens Hakketakken. Het idee achter deze maatregel is goed. Met name: mensen tegen zichzelf beschermen. Ze niet verleiden om ’s avonds nog bijkomend drank te gaan kopen. Zo verminder je de kans op zattemans vernielingen. Want daar is niemand bij gebaat. Bovenstaand uitgangspunt vertaalt zich echter niet in een transparante regel rond welke shop nu wel of niet binnen deze regel valt. Als je de perimeter tekent lijkt het wel willekeur. (zie onder) Dat kan niet de bedoeling zijn. Ik heb dan ook een voorstel ingediend om deze willekeur in een logische regel te gieten. Deze regel zal ik later verder uitwerken met schepen Vandeurzen. Alaaf!

Een getypt liveverslag vind je hier. Later volgt het officiële verslag op de website van stad Genk.

Foto: deel van het gemotiveerde N-VA-team: tot uw dienst!

bottom of page