top of page

Talentontwikkeling en verbinding bestaande initiatieven

Met N-VA willen we de Genkse economie versterken door in te zetten op talentontwikkeling en de verbinding tussen bestaande initiatieven.

Talentontwikkeling: Er is momenteel een krapte op de arbeidsmarkt. Knelpuntberoepen raken niet ingevuld. Toch is er nog een bovengemiddeld hoge werkloosheid in Genk. Daarom willen we werken aan:

  • De mismatch tussen de hard- en softskills en de vraag op de arbeidsmarkt. Onder hardskills verstaan we alle kennis en vaardigheden die nodig zijn om de job zelf uit te kunnen voeren. Er moet veel aandacht blijven gaan naar knelpuntberoepen en STEM (Science, Technology, Engineering & Math) opleidingen. Nog belangrijker zijn de softskills waaronder motivatie en mentaliteit. Verschillende IT-bedrijven liggen zelfs al niet meer wakker van de hardskills. Iemand die gemotiveerd is, voorzien ze zelf wel van de nodige hardskills. De uitspraak van een jonge Genkenaar in de reportage tijdens het debat op Eén gaf een gebrek aan motivatie pijnlijk weer: “waarom zou ik gaan werken voor 1.400 euro als ik 1.100 euro krijg om niets te doen”. Bij N-VA dus geen beloftes om zonder meer bijkomend geld te geven aan leefloners of werkzoekenden. Wel de belofte om extra inspanningen te leveren om deze mensen te begeleiden, aan hun hard- én softskills te werken én de nodige inspanningen te vragen om mee te bouwen aan onze welvaart

  • Opleidingen afstemmen op veranderende noden op de arbeidsmarkt. Als overheid moet je het contact tussen kennisinstellingen en bedrijven mee faciliteren. Zodoende kan het leerprogramma hier sneller op worden afgestemd. Op C-mine staat zo een samenwerking in haar kinderschoenen. Op de T2 campus krijgt dit al duidelijk vorm. De overheid moet de juiste structuren installeren om dit overleg te faciliteren en alle neuzen in dezelfde richting te krijgen.

  • Werkplekleren faciliteren. Praktijkervaring/werkplekleren krijgt meer en meer aandacht in onze kennisinstellingen. Het is aan stad Genk, en de verschillende campussen en middenveldsorganisaties om het aanbod en de vraag naar stageplekken te ondersteunen. Een duidelijke win-win-win. De student doet ervaring op. De werkplek krijgt inzage in nieuw talent. En je creëert de kans dat zo een student blijft werken in dat bedrijf, in Genk. Zeker een troef tegen de stadsvlucht en brain drain van de Genkse jeugd.

Verbinden van bestaande initiatieven: Er zijn heel wat initiatieven die het ondernemerschap moeten stimuleren in Genk: C-mine Crib, IncubaThor, Starterslabo, Vaklab, Stadsfabriekjes, Unizo Genk, … Gezien de financiële uitdagingen van stad Genk (zie blog van 01/08/2018) pleiten we met N-VA niet voor meer van dit soort projecten. Wel voor het verbinden van bestaande initiatieven en deze operationeel te laten excelleren. (lees zo min mogelijk aan de subsidie-infuus) Zo willen we volgende uitdagingen aanpakken:

  • Zo veel initiatieven…maar waar moet je terecht met jouw idee? Eén startersloket in Genk. Na een pitch van jouw idee, word je naar de juiste instantie(s) doorverwezen.

  • Bestaande initiatieven verbinden. Een overleg tussen bovenstaande initiatieven moet enerzijds tot het versterken van het bestaande dienstenaanbod zorgen en moet anderzijds vermijden dat er zaken onnodig dubbel worden geregeld op enkele kilometers van elkaar. Ook moeten de structuren per campus het ondernemerschap van elke campus bevorderen. Zo een structuur van bijvoorbeeld één management zoals gesuggereerd in het filmpje, moet leiden tot een efficiëntere werking. Meer rendement voor onze regio op de investeringen van Genkse, Vlaamse en Europese middelen.

  • Complementaire identiteit van de verschillende handelskernen Genk bestaat uit verschillende handelskernen zoals het centrum, de Vennestraat, de Stalenstraat, de Hoevezavellaan, de Bosdel, … Elk van deze handelskernen heeft nood aan een eigen identiteit die enerzijds complementair is met de andere handelskernen en die anderzijds zo goed mogelijk samenwerkt met haar omgeving. Voor de Vennestraat is er een duidelijke identiteit en een samenhang met C-mine. Aan de identiteit van de andere handelskernen willen we werken.

bottom of page