top of page

Richting een gezonde financiële toekomst voor stad Genk.

In mijn laatste Facebook post haal ik het zwakke financieel resultaat van het huidige bestuur (CD&V & sp.a) aan. Een goed financieel resultaat is belangrijk, want een gezonde financiële stad, kan de nodige investeringen doen in de toekomst. Met N-VA Genk geloven we in de toekomst. Maar dan moet er wel het een en ander veranderen om die toekomst positief te krijgen en te behouden. Lees hier de bewuste post van 30 juli:

De interpretatie van deze cijfers wordt door sommigen in twijfel getrokken. Ik wil niet in een welles-nietes spelletje belanden en deel daarom in alle transparantie mijn analyse op de opmerkingen op mijn Facebook-post.

“Ik zou de cijfers (van stad Genk) fout geïnterpreteerd hebben”. Ik, noch de specialisten met wie ik heb gesproken, zijn die mening toegedaan. Maar vergissen is menselijk, en een open dialoog kan Genk alleen maar ten goede komen. Stad Genk kende de afgelopen legislatuur een opeenstapeling van financiële tekorten. Een financieel gezond beleid betekent dat de exploitatierekening positief moet zijn. Met dat geld kan je vervolgens gaan investeren. Als je ze voor stad Genk optelt van de afgelopen jaren, kom je uit op de “100 euro krijgen, is 110 euro uitgeven” die ik op Facebook schreef. Eigenlijk 109,53 euro. Maar dat zal allicht niet bedoeld worden met “fout geïnterpreteerd”.

Bovenstaande inkomsten min uitgaven bepalen of je schulden maakt.

Onderstaande trendlijn zegt volgens mij voldoende.

Of bedoelt men dat ik de schuld per inwoner fout heb geïnterpreteerd? Hier zie ik Vlaanderen dalen, terwijl Genk stijgt.

Verder worden er interessante vragen gesteld zoals:

“Want wist je dat Genk wettelijk niet meer mag uitgeven dan er binnenkomt en dat ook niet doet.” Dat wist ik niet. Meer nog, als ik de cijfers als econoom bekijk, begrijp ik dat niet. Ik kan geen stijging van de schuld verklaren, zonder dat er meer wordt uitgegeven dan er binnenkomt. Je gaat toch pas geld lenen als je dit geld nodig hebt?!?

Ook las ik meermaals de opmerking: “Want wist je dat N-VA -minister Homans jaarlijks de rekeningen van de stad zonder problemen heeft goedgekeurd”. Het Agentschap Binnenlands Bestuur (ABB) waar minister Homans verantwoordelijk voor is, keurt de rekeningen en de meerjarenplannen inderdaad goed. De rekeningen worden goedgekeurd in functie van het correct toepassen van de boekhoudkundige regels. Dit betekent dat de cijfers een correct weergave van de realiteit zijn, dus niet dat ze getuigen van een goed bestuur. De goedkeuring van de meerjarenplannen gebeurt hoofdzakelijk op basis van 2 vereisten:

  1. Positief resultaat op kasbasis. Daar slaagt Genk in met glans. Want heeft Genk geld tekort, dan gaan ze bijlenen bij de bank. Tadaaah: positieve kas. #zokanikhetook Ter illustratie: in 2017 was het exploitatiebudget MIN 600k (#foeifoei) en het Investeringsbudget -19,5 miljoen. Er stond nog wat geld op de rekening, maar niet voldoende, daarom werd 16 miljoen euro extra geleend.

  2. Positief autofinancieringsmarge op einde van het meerjarenplan. Deze autofinancieringsmarge geeft weer in welke mate stad Genk haar huidige leningen kan aflossen en eventueel kan bijlenen. Deze moet dus positief zijn. In 2017 bedroeg deze MIN 4,351 miljoen. #bangsaapje Kijken we naar waarom Homans dit heeft goedgekeurd. Dan zien we dat in 2020 deze 93 duizend euro bedraagt. De aandachtige econoom begint nu te schaterlachen! Want dat stelt voor een stad als Genk met een budget van meer dan 100 miljoen euro NIETS voor. #boerenbedrog

Tot slot is er het pensioenspook: “Want wist je dat het huidige beleid een reserve hebben aangelegd van 40 miljoen euro om de stijgende kosten van de pensioenen te kunnen blijven betalen de komende Jaren.” Laten we hopen dat dit voldoende is. Maar als ik alleen al de provisies zie die in 2016 en 2017 zijn genomen (>200 miljoen!), dan lijkt 40 miljoen te krap.

Vanwege het ontbreken van structurele veranderingen, zie ik het huidige beleid van CD&V en sp.a afstevenen op een verhoging van de belastingen.

Ik wil graag duidelijk zijn dat ik niemand wil bang maken. Het is de realiteit die ik hier kenbaar maak. Die moet je onder ogen durven zien. Pas dan ga je er ook iets aan doen. En ja met N-VA Genk hebben we talloze ideeën over hoe we de verschillende problemen van Genk, en dus ook deze, gaan aanpakken. Dat begint met een gezonde financiële toekomst, om zo de nodige investeringen te doen in onze prachtige stad. #beteretoekomst

Ik sta met veel plezier open voor bijkomende vragen en opmerkingen.

Vriendelijke groeten,

Jasper

bottom of page